Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Archiwum ogłoszeń dotyczącyvh ochrony środowiska

19-06-2015 r.

                 ZAWIADOMIENIE

    O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

 

Zgodnie z art. 61 § 1 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.), oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne ( Dz. U. z 2015 r., poz. 469) po rozpatrzeniu wniosku znak: Ldz.137/03/15 z dnia 25.05.2015 r. ( 28.05.2015 r. data wpływu), który został uzupełniony w dniu 17.06.2015 r. (data wpływu) VIN – KON S.A. ul. Dąbrowskiego 35 w Koninie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szkodliwe do środowiska wodnego pochodzące z zakładu zlokalizowanego w Koninie przy Dąbrowskiego 35 ( działki 850, 853, 854/1, 854/3, 854/4, 854/5, 432 obręb Starówka)

              zawiadamia się

o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku wniesionego w dniu 17.06.2015 r. w ww. sprawie.

            Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego Urząd Miejski  w Koninie Wydział Ochrony Środowiska informuje o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem w przedmiotowej sprawie.

Z materiałami można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koninie przy ul. Wojska Polskiego 2 pok. 218 w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Informację wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Koninie Plac Wolności 1, 62 – 500 Konin oraz umieszczono na stronie www.bip.konin.eu

                                                                                                               z. up. Prezydenta Miasta Konina

                Elżbieta Niewiadomska

Kierownik

                                                                                                                 Wydziału Ochrony Środowiska

 
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Informacja wytworzona przez: Elżbieta Niewiadomska
Data wytworzenia: 2015-06-19
Data udostępnienia: 2015-06-19 07:37:44
Data ostatniej modyfikacji: 2015-06-19 07:37:44
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 3301904
© 2003-2023 Urząd Miejski w Koninie,