Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Archiwum ogłoszeń dotyczącyvh ochrony środowiska

23-06-2015 r.

OGŁOSZENIE

 

 o przyjęciu i opublikowaniu dokumentów z zakresu planowania przestrzennego - miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Konina

 

  • dla wybranych obszarów, przy skrzyżowaniu ulic Stanisława Wyspiańskiego i Tadeusza Makowskiego
  • dla wybranych obszarów, przy ulicy Spółdzielców i Konwaliowej
  • dla wybranych obszarów, między ulicą Topazową i Cyrkoniową
  • dla wybranych obszarów, przy skrzyżowaniu ulicy Szarych Szeregów i Jana Kilińskiego

 

         Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o cenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) zawiadamiam o przyjęciu uchwały:

  • nr 23 Rady Miasta Konina z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla wybranych obszarów, przy skrzyżowaniu ulic Stanisława Wyspiańskiego i Tadeusza Makowskiego, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 11 lutego 2015 r., poz. 730
  • nr 24 Rady Miasta Konina z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla wybranych obszarów, przy ulicy Spółdzielców i Konwaliowej, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 11 lutego 2015 r., poz. 731
  • nr 103 Rady Miasta Konina z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla wybranych obszarów, między ulicą Topazową i Cyrkoniową, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 2 czerwca 2015 r., poz. 3546
  • nr 104 Rady Miasta Konina z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla wybranych obszarów, przy skrzyżowaniu ulicy Szarych Szeregów i Jana Kilińskiego, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 2 czerwca 2015 r., poz. 3547.

 

    Informuję o możliwości zapoznania się z treścią wyżej wymienionych miejscowych planów wraz z uzasadnieniami i podsumowaniami, o których mowa w art. 43 powyższej ustawy na stronie internetowej www.bip.konin.eu oraz siedzibie Urzędu Miejskiego, Plac Wolności l (pokój nr 19) od poniedziałku do piątku w godz. 730 do 1530.

 

 

Prezydent Miasta Konina

 

Józef Nowicki
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Data wytworzenia: 2015-06-23
Data udostępnienia: 2015-06-23 08:12:50
Data ostatniej modyfikacji: 2015-06-23 08:12:50
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 3301934
© 2003-2023 Urząd Miejski w Koninie,