Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Archiwum ogłoszeń dotyczącyvh ochrony środowiska

02-07-2015 r.

ZAWIADOMIENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

 

Zgodnie z art. 61 § 1 § 4  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.), oraz art. 127  ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16.06.2015 r.( 19.06.2015 r. data wpływu) Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ul. Chemików 7 09-411 Płock o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzące z myjni samochodowej przy Stacji Paliw nr 1362 zlokalizowanej w Koninie przy ul. Jana Pawła II ( działka nr 150/6, 150/9 w Koninie obręb Morzysław) do miejskiej kanalizacji sanitarnej

zawiadamia się

o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku wniesionego w dniu 19.06.2015 r. w ww. sprawie.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 162 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.), oraz art. 135 pkt 1  ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne ( Dz. U. z 2015 r., poz. 469) wszczyna się postępowanie dotyczące wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego – decyzji nr 10 Prezydenta Miasta Konin z dnia 17.08.2011 r. znak OŚ.6341-16/2011 dotyczącej pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzące z myjni samochodowej przy Stacji Paliw nr 1362 zlokalizowanej w Koninie przy ul. Jana Pawła II ( działka nr 150/6, 150/9 w Koninie obręb Morzysław) do miejskiej kanalizacji sanitarnej ponieważ okres ważności ww. decyzji upływa 17.08.2015r.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego Urząd Miejski w Koninie Wydział Ochrony Środowiska informuje o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem w przedmiotowej sprawie.

 

Z materiałami można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koninie przy ul. Wojska Polskiego 2 pok. 218 w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Informację wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Koninie Plac Wolności 1, 62 – 500 Konin oraz umieszczono na stronie www.bip.konin.eu.

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                z. up. Prezydenta Miasta Konina

Sylwia Kaczmarczyk

                                     Zastępca Kierownika

                                                                                                                               Wydziału Ochrony Środowiska

 
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Informacja wytworzona przez: Elżbieta Niewiadomska
Data wytworzenia: 2015-07-02
Data udostępnienia: 2015-07-02 07:49:50
Data ostatniej modyfikacji: 2015-07-02 07:49:50
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 3301126
© 2003-2023 Urząd Miejski w Koninie,