Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Archiwum ogłoszeń dotyczącyvh ochrony środowiska

02-07-2015 r.

ZAWIADOMIENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

 

Zgodnie z art. 61 § 1 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.), oraz art. 127 ust. 6, art. 134 ust.2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne ( Dz. U. z 2015 r., poz.469) oraz art. 189 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku znak: L.dz.771/2015 z dnia 15.06.2015 r. (26.06.2015 r. data wpływu) Rail Cargo Logistics – Poland Sp. z o.o. ul. Wąwozowa 11 02-796 Warszawa o zmianę decyzji Prezydenta Miasta Konina nr 10 z dnia 30.04.2014 r. znak OŚ.6341.6.2014 - pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na poborze wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego przy ul. Kleczewskiej 37 w Koninie ( działka nr 16/4 w Koninie obręb Czarków) w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację

 zawiadamia się

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku wniesionego w dniu 26.06.2015 r. w ww. sprawie.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego Urząd Miejski w Koninie Wydział Ochrony Środowiska informuje o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem w przedmiotowej sprawie.

Z materiałami można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koninie przy ul. Wojska Polskiego 2 pok. 218 w terminie 10 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Informację wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Koninie Plac Wolności 1, 62 – 500 Konin oraz umieszczono na stronie www.bip.konin.eu.

                                                                                                                                       z. up. Prezydenta Miasta Konina

Sylwia Kaczmarczyk

                                       Zastępca Kierownika

                                                                                                                                     Wydziału Ochrony Środowiska
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Informacja wytworzona przez: Elżbieta Niewiadomska
Data wytworzenia: 2015-07-02
Data udostępnienia: 2015-07-02 07:59:04
Data ostatniej modyfikacji: 2015-07-02 07:59:04
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 4500933
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,