Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Archiwum ogłoszeń dotyczącyvh ochrony środowiska

23-07-2015 r.

ZAWIADOMIENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

 

Zgodnie z art. 61 § 1 § 4  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.), oraz art. 127  ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10.06.2015 r., który został uzupełniony w dniu 13.07.2015 r. Zakładu Budownictwa Ogólnego „MAR-BUD” Marciniak s.c. ul. Popiełuszki 2 w Koninie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z obiektu usługowego zlokalizowanego w Koninie przy ul. Ks. J. Popiełuszki 2 ( działka 71/20 obręb Glinka, oraz działka 144/11 obręb Morzysław) w Koninie do miejskiej kanalizacji sanitarnej

 

zawiadamia się

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku wniesionego w dniu 10.06.2015 r., który został uzupełniony w dniu 13.07.2015 r. w ww. sprawie.

            Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego Urząd Miejski  w Koninie Wydział Ochrony Środowiska informuje o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem w przedmiotowej sprawie.

Z materiałami można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koninie przy ul. Wojska Polskiego 2 pok. 218 w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Informację wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Koninie Plac Wolności 1, 62 – 500 Konin oraz umieszczono na stronie www.bip.konin.eu

                                                                                 

                                                                                               z up. Prezydenta Miasta Konina

Elżbieta Niewiadomska

Kierownik

               Wydziału Ochrony Środowiska
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Informacja wytworzona przez: Elżbieta Niewiadomska
Data wytworzenia: 2015-07-23
Data udostępnienia: 2015-07-23 09:16:36
Data ostatniej modyfikacji: 2015-07-23 09:16:36
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 3301105
© 2003-2023 Urząd Miejski w Koninie,