Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Archiwum ogłoszeń dotyczącyvh ochrony środowiska

24-07-2015 r.

ZAWIADOMIENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

 

Zgodnie z art. 61 § 1 § 4  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.), oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) po rozpatrzeniu wniosku Pana  Macieja Nowaka z Biura Projektów TRASA Sp. z o.o. ul. Rynek Jeżycki 1/1 w Poznaniu działającego z pełnomocnictwa Zastępcy Prezydenta Miasta Konina z dnia 18.06.2015 r. ( 23.06.2015 r. data wpływu) o wydanie pozwolenia wodnoprawnego obejmującego:

- wykonanie urządzenia wodnego w postaci wylotu kanalizacji deszczowej;

-  wykonanie urządzenia wodnego w postaci drenażu;

- na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania oczyszczonych wód opadowych i roztopowych z powierzchni rozbudowywanej ul. Grójeckiej w Koninie do rzeki Warty

 

zawiadamia się

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku wniesionego w ww. sprawie.

            Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego Urząd Miejski  w Koninie Wydział Ochrony Środowiska informuje o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem w przedmiotowej sprawie.

Z materiałami można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koninie przy ul. Wojska Polskiego 2 pok. 218 w terminie 10 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Informację wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Koninie Plac Wolności 1, 62 – 500 Konin oraz umieszczono na stronie www.bip.konin.eu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu pismem znak: ZOO.4411.9.2015.1118 z dnia 14.07.2015 r. ( 15.07.2015 r. data wpływu) wniosek Pana  Macieja Nowaka działającego z pełnomocnictwa Zastępcy Prezydenta Miasta Konina o wydanie przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego przekazał Prezydentowi Miasta Konina do rozpatrzenia we własnym zakresie.

 

 

 

 

Zestawienie działek, na których będą urządzenia wodne:

- drenaż

Lp.

Ciąg drenażu

Numer działki

Powiat

Województwo

Obręb

1

KD112-D1

58

Miasto Konin

Wielkopolskie

Grójec

59

Miasto Konin

Wielkopolskie

Grójec

60

Miasto Konin

Wielkopolskie

Grójec

61

Miasto Konin

Wielkopolskie

Grójec

132

Miasto Konin

Wielkopolskie

Grójec

2

KD110-D4

61

Miasto Konin

Wielkopolskie

Grójec

62

Miasto Konin

Wielkopolskie

Grójec

63/1

Miasto Konin

Wielkopolskie

Grójec

64/1

Miasto Konin

Wielkopolskie

Grójec

132

Miasto Konin

Wielkopolskie

Grójec

3

KD120-D6; D7-D8

65/1

Miasto Konin

Wielkopolskie

Grójec

66/1

Miasto Konin

Wielkopolskie

Grójec

67

Miasto Konin

Wielkopolskie

Grójec

68/10

Miasto Konin

Wielkopolskie

Grójec

132

Miasto Konin

Wielkopolskie

Grójec

69

Miasto Konin

Wielkopolskie

Grójec

70

Miasto Konin

Wielkopolskie

Grójec

71

Miasto Konin

Wielkopolskie

Grójec

4

KD122-D11

132

Miasto Konin

Wielkopolskie

Grójec

71

Miasto Konin

Wielkopolskie

Grójec

72

Miasto Konin

Wielkopolskie

Grójec

96

Miasto Konin

Wielkopolskie

Grójec

97/2

Miasto Konin

Wielkopolskie

Grójec

98/1

Miasto Konin

Wielkopolskie

Grójec

5

KD124-D13

132

Miasto Konin

Wielkopolskie

Grójec

99/2

Miasto Konin

Wielkopolskie

Grójec

99/1

Miasto Konin

Wielkopolskie

Grójec

100

Miasto Konin

Wielkopolskie

Grójec

6

KD100-D15

102/2

Miasto Konin

Wielkopolskie

Grójec

102/1

Miasto Konin

Wielkopolskie

Grójec

103/1

Miasto Konin

Wielkopolskie

Grójec

7

KD74-D17

132

Miasto Konin

Wielkopolskie

Grójec

103/1

Miasto Konin

Wielkopolskie

Grójec

104/1

Miasto Konin

Wielkopolskie

Grójec

105/1

Miasto Konin

Wielkopolskie

Grójec

8

KD80-D20, D19-D18

106/3

Miasto Konin

Wielkopolskie

Grójec

106/6

Miasto Konin

Wielkopolskie

Grójec

107/1

Miasto Konin

Wielkopolskie

Grójec

108/1

Miasto Konin

Wielkopolskie

Grójec

109

Miasto Konin

Wielkopolskie

Grójec

132

Miasto Konin

Wielkopolskie

Grójec

110

Miasto Konin

Wielkopolskie

Grójec

111

Miasto Konin

Wielkopolskie

Grójec

 

- wylot kanalizacji deszczowej wg. KPED 02.16:

 

Lp.

Oznaczenie wylotów

Numer działki

Powiat

Województwo

Obręb

1

Wylot.

221/2

Miasto Konin

Wielkopolskie

Grójec

 

 

 

- odbiornik rzeka Warta

 

Lp.

Odbiornik

Numer działki

Powiat

Województwo

Obręb

1

rzeka Warta

318

Miasto Konin

Wielkopolskie

Grójec

 

 

 

 

z up. Prezydenta Miasta Konina

Elżbieta Niewiadomska

Kierownik

                                                                                                                             Wydziału Ochrony Środowiska

 

 

 

 

 
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Data wytworzenia: 2015-07-24
Data udostępnienia: 2015-07-24 06:57:50
Data ostatniej modyfikacji: 2015-07-24 06:57:50
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 5420114
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,