Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Archiwum ogłoszeń dotyczącyvh ochrony środowiska

28-07-2015 r.

ZAWIADOMIENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

 

Zgodnie z art. 61 § 1 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), oraz art. 127  ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) po rozpatrzeniu wniosku znak DTI – 032/3/5031/200A/273/2015 z dnia 26.06.2015 r. Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Poznańska 49 w Koninie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu oczyszczonych ścieków komunalnych pochodzących z oczyszczalni ścieków w Janowie do sztucznego zbiornika – osadnika wód kopalnianych – posiadającego odpływ do Rowu Głównego KWB, Strugą Biskupią do jeziora Gosławskiego  

 

zawiadamia się

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku wniesionego w dniu 26.06.2015 r. w ww. sprawie.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego Urząd Miejski  w Koninie Wydział Ochrony Środowiska informuje o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem w przedmiotowej sprawie.

Z materiałami można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koninie przy ul. Wojska Polskiego 2 pok. 218 w terminie 10 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Informację wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Koninie Plac Wolności 1, 62 – 500 Konin oraz umieszczono na stronie www.bip.konin.eu.

 

               z up. Prezydenta Miasta Konina

                   Elżbieta Niewiadomska

                            Kierownik

                                                                                                                  Wydziału Ochrony Środowiska
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Informacja wytworzona przez: Elżbieta Niewiadomska
Data wytworzenia: 2015-07-28
Data udostępnienia: 2015-07-28 09:03:38
Data ostatniej modyfikacji: 2015-07-28 09:03:38
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 4501009
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,