Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Archiwum ogłoszeń dotyczącyvh ochrony środowiska

06-08-2015 r.

OBWIESZCZENIE

 

 

Urząd Miejski w Koninie zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości informację, że została zmieniona decyzja nr 12 Prezydenta Miasta Konina znak OŚ.6220.35.2013 z dnia 12.11.2013 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu produkcji zapraw chemii budowlanej opartej o technologię implementacji nanosrebra na działkach nr 286/6 i 286/7 w Koninie obręb Maliniec – wariant II oraz załącznik nr 1 do tej decyzji.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opiniami dokonanymi z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Koninie można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Koninie w Wydziale Ochrony Środowiska ul. Wojska Polskiego 2 62-500 Konin w pok. 221 od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530.

Informacja o wydanej decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie na stronie www.konin.pl w BIP oraz w siedzibie Urzędu.

 

 

z up. Prezydenta Miasta Konina

Elżbieta Niewiadomska

Kierownik

                Wydziału Ochrony Środowiska

 
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Informacja wytworzona przez: Elżbieta Niewiadomska
Data wytworzenia: 2015-08-06
Data udostępnienia: 2015-08-06 07:07:15
Data ostatniej modyfikacji: 2015-08-06 07:07:15
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 3301164
© 2003-2023 Urząd Miejski w Koninie,