Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Archiwum ogłoszeń dotyczącyvh ochrony środowiska

18-08-2015 r.

ZAWIADOMIENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Zgodnie z art. 61 § 1 § 4  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.), oraz art. 127  ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20.07.2015 r. ( 23.07.2015 r data wpływu) wraz z uzupełnieniem z dnia 12.08.2015 r. Domator Plus Sp. z o.o. ul. Spółdzielców 5 w Koninie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z myjni samochodowej przy Stacji paliw zlokalizowanej w Koninie przy ul. Przemysłowej 20 (działka o nr 1497/8 obręb Niesłusz) do miejskiej kanalizacji sanitarnej

 zawiadamia się

o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku wniesionego w ww. sprawie.

Jednocześnie informuję, iż z urzędu wszczyna się postępowanie dotyczące wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego – decyzji nr 24 wydanej przez Prezydenta Miasta Konina z dnia 12.02.2010 r. znak OŚ.6210-46/09 obejmującej wprowadzanie ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, do urządzeń miejskiej kanalizacji sanitarnej pochodzących z myjni samochodowej zlokalizowanej przy ul. Przemysłowej 20 (działka o nr 1497/5/6 w Koninie obręb Niesłusz), ponieważ okres ważności ww. decyzji upłynął 12.02.2014 r.

            Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego Urząd Miejski  w Koninie Wydział Ochrony Środowiska informuje o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem w przedmiotowej sprawie.

Z materiałami można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koninie przy ul. Wojska Polskiego 2 pok. 218 w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Informację wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Koninie Plac Wolności 1, 62 – 500 Konin oraz umieszczono na stronie www.bip.konin.eu

 

z up. Prezydenta Miasta Konina

Elżbieta Niewiadomska

Kierownik

                Wydziału Ochrony Środowiska

 
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Informacja wytworzona przez: Elżbieta Niewiadomska
Data wytworzenia: 2015-08-18
Data udostępnienia: 2015-08-18 08:45:04
Data ostatniej modyfikacji: 2015-08-18 08:45:04
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 3301123
© 2003-2023 Urząd Miejski w Koninie,