Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Ogłoszenia dotyczące ochrony środowiska

19-08-2015 r.

ZAWIADOMIENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Zgodnie z art. 61 § 1 § 4  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.), oraz art. 127  ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 06.08.2015 r. „TANK-ROM” Kaźmierowscy s.j. Roztoka 12 62-540 Kleczew o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z myjni samochodowej przy Stacji paliw zlokalizowanej w Koninie przy ul. Szpitalnej 54 (działki o nr 1071/2, 1072/2 obręb Przydziałki) do miejskiej kanalizacji sanitarnej zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku wniesionego w ww. sprawie.

Jednocześnie informuję, iż z urzędu wszczyna się postępowanie dotyczące wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego – decyzji nr 25 wydanej przez Prezydenta Miasta Konina z dnia 07.12.2010 r. znak OŚ.6210-32/2010 obejmującej wprowadzanie ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, do urządzeń miejskiej kanalizacji sanitarnej pochodzących z myjni samochodowej przy Stacji paliw zlokalizowanej w Koninie przy ul. Szpitalnej 54 (działki o nr 1071/2, 1072/2 obręb Przydziałki), ponieważ okres ważności ww. decyzji upłynął 07.12.2014 r.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego Urząd Miejski w Koninie Wydział Ochrony Środowiska informuje o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem w przedmiotowej sprawie.

Z materiałami można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koninie przy ul. Wojska Polskiego 2 pok. 218 w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Informację wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Koninie Plac Wolności 1, 62 – 500 Konin oraz umieszczono na stronie www.bip.konin.eu

z up. Prezydenta Miasta Konina
Elżbieta Niewiadomska
Kierownik
Wydziału Ochrony Środowiska
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Maksymilian Sypniewski
Informacja wytworzona przez: Elżbieta Niewiadomska
Data wytworzenia: 2015-08-19
Data udostępnienia: 2015-08-19 13:02:23
Data ostatniej modyfikacji: 2015-08-19 13:02:23
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 4925493
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,