Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Ogłoszenia dotyczące ochrony środowiska

01-09-2015 r.

OBWIESZCZENIE

o powiadomieniu stron postępowania

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) zawiadamiam strony postępowania o wysłanym zawiadomieniu znak OŚ.6341.28.2015 z dnia 28.08.2015 r., którego treść podaje się poniżej. Doręczenie zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. Termin czternastu dni liczy się od dnia 01.09.2015 r. do dnia 15.09.2015 r. Z materiałami można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koninie przy ul. Wojska Polskiego 2 pok. 218 w godz. od 730 do 1530.

z up. Prezydenta Miasta Konina
Elżbieta Niewiadomska
Kierownik
Wydziału Ochrony Środowiska

 

 

      Konin, dnia 28.08.2015 r.

OŚ. 6341.28.2015

 

ZAWIADOMIENIE

Informujemy, iż na podstawie art. 65 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 140 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne  (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) Urząd Miejski w Koninie Wydział Ochrony Środowiska pismem znak OŚ.6341.28.2015 z dnia 05.08.2015r. przekazał zgodnie z kompetencjami Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego wniosek Pana  Macieja Nowaka z Biura Projektów TRASA Sp. z o.o. ul. Rynek Jeżycki 1/1 w Poznaniu (działającego z pełnomocnictwa Zastępcy Prezydenta Miasta Konina) o wydanie pozwolenia wodnoprawnego obejmującego:

  • wykonanie urządzenia wodnego w postaci wylotu kanalizacji deszczowej;
  • -wykonanie urządzenia wodnego w postaci drenażu;
  • na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania oczyszczonych wód opadowych i roztopowych z powierzchni rozbudowywanej ul. Grójeckiej w Koninie do rzeki Warty.

z up. Prezydenta Miasta Konina
Elżbieta Niewiadomska
Kierownik
Wydziału Ochrony Środowiska

 

Stronami postępowania są właściciele działek o numerach:

58, 59, 60, 61, 132, 62, 63/1, 64/1, 132, 65/1, 66/1, 67, 68/10, 132, 69, 70, 71, 72, 96, 97/2, 98/1, 132, 99/2, 99/1, 100, 102/2, 102/1, 103/1, 104/1, 105/1, 106/3, 106/6,107/1, 108/1, 109, 110, 111, 212/2, 318 obręb Grójec w miejscowości Konin.

Zestawienie działek, na których będą urządzenia wodne:

- drenaż

Lp.

Ciąg drenażu

Numer działki

Powiat

Województwo

Obręb

1

KD112-D1

58

Miasto Konin

Wielkopolskie

Grójec

59

Miasto Konin

Wielkopolskie

Grójec

60

Miasto Konin

Wielkopolskie

Grójec

61

Miasto Konin

Wielkopolskie

Grójec

132

Miasto Konin

Wielkopolskie

Grójec

2

KD110-D4

61

Miasto Konin

Wielkopolskie

Grójec

62

Miasto Konin

Wielkopolskie

Grójec

63/1

Miasto Konin

Wielkopolskie

Grójec

64/1

Miasto Konin

Wielkopolskie

Grójec

132

Miasto Konin

Wielkopolskie

Grójec

3

KD120-D6; D7-D8

65/1

Miasto Konin

Wielkopolskie

Grójec

66/1

Miasto Konin

Wielkopolskie

Grójec

67

Miasto Konin

Wielkopolskie

Grójec

68/10

Miasto Konin

Wielkopolskie

Grójec

132

Miasto Konin

Wielkopolskie

Grójec

69

Miasto Konin

Wielkopolskie

Grójec

70

Miasto Konin

Wielkopolskie

Grójec

71

Miasto Konin

Wielkopolskie

Grójec

4

KD122-D11

132

Miasto Konin

Wielkopolskie

Grójec

71

Miasto Konin

Wielkopolskie

Grójec

72

Miasto Konin

Wielkopolskie

Grójec

96

Miasto Konin

Wielkopolskie

Grójec

97/2

Miasto Konin

Wielkopolskie

Grójec

98/1

Miasto Konin

Wielkopolskie

Grójec

5

KD124-D13

132

Miasto Konin

Wielkopolskie

Grójec

99/2

Miasto Konin

Wielkopolskie

Grójec

99/1

Miasto Konin

Wielkopolskie

Grójec

100

Miasto Konin

Wielkopolskie

Grójec

6

KD100-D15

102/2

Miasto Konin

Wielkopolskie

Grójec

102/1

Miasto Konin

Wielkopolskie

Grójec

103/1

Miasto Konin

Wielkopolskie

Grójec

7

KD74-D17

132

Miasto Konin

Wielkopolskie

Grójec

103/1

Miasto Konin

Wielkopolskie

Grójec

104/1

Miasto Konin

Wielkopolskie

Grójec

105/1

Miasto Konin

Wielkopolskie

Grójec

8

KD80-D20, D19-D18

106/3

Miasto Konin

Wielkopolskie

Grójec

106/6

Miasto Konin

Wielkopolskie

Grójec

107/1

Miasto Konin

Wielkopolskie

Grójec

108/1

Miasto Konin

Wielkopolskie

Grójec

109

Miasto Konin

Wielkopolskie

Grójec

132

Miasto Konin

Wielkopolskie

Grójec

110

Miasto Konin

Wielkopolskie

Grójec

111

Miasto Konin

Wielkopolskie

Grójec

 

- wylot kanalizacji deszczowej wg. KPED 02.16:

 

Lp.

Oznaczenie wylotów

Numer działki

Powiat

Województwo

Obręb

1

Wylot.

221/2

Miasto Konin

Wielkopolskie

Grójec

 

- odbiornik rzeka Warta

 

Lp.

Odbiornik

Numer działki

Powiat

Województwo

Obręb

1

rzeka Warta

318

Miasto Konin

Wielkopolskie

Grójec

 

 
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Maksymilian Sypniewski
Informacja wytworzona przez: Elżbieta Niewiadomska
Data wytworzenia: 2015-09-01
Data udostępnienia: 2015-09-02 06:48:41
Data ostatniej modyfikacji: 2015-09-02 06:50:15
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 5598793
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,