Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Ogłoszenia dotyczące ochrony środowiska

01-09-2015 r.

ZAWIADOMIENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Zgodnie z art. 61 § 1 § 4  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.), oraz art. 127  ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 03.08.2015 r., który został uzupełniony w dniu 24.08.2015 r. ( 25.08.2015 r. data wpływu) Pana Jana Jesiołowskiego zam. przy ul. Rudzickiej 41b w Koninie reprezentowanego przez Panią Monikę Szulc zam. Chylin 113 62-710 Władysławów, o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – stawu na działce o nr 37/6 w Koninie obręb Laskówiec zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku wniesionego w ww. sprawie.

Zasięg oddziaływania stawu obejmuje działki o nr: 37/5, 37/6, 37/7, 270 w Koninie obręb Laskówiec.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego Urząd Miejski w Koninie Wydział Ochrony Środowiska informuje o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem w przedmiotowej sprawie.

Z materiałami można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koninie przy ul. Wojska Polskiego 2 pok. 218 w terminie 10 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Informację wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Koninie Plac Wolności 1, 62 – 500 Konin oraz umieszczono na stronie www.bip.konin.eu.

z up. Prezydenta Miasta Konina
Elżbieta Niewiadomska
Kierownik
Wydziału Ochrony Środowiska
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Maksymilian Sypniewski
Informacja wytworzona przez: Elżbieta Niewiadomska
Data wytworzenia: 2015-09-01
Data udostępnienia: 2015-09-02 06:52:39
Data ostatniej modyfikacji: 2015-09-02 06:52:39
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 4832441
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,