Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Archiwum ogłoszeń dotyczącyvh ochrony środowiska

09-09-2015 r.

ZAWIADOMIENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

 

Zgodnie z art. 61 § 1 § 4  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.), oraz art. 127  ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25.08.2015 r. ( 01.09.2015 r. data wpływu) Grupy Producentów Rolnych „Zgoda” Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 85 A w Koninie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na:

- wykonanie urządzenia wodnego – ujęcia wody podziemnej pobierającego wodę z utworów kredowych tj. studni głębinowej o głębokości 90 m zlokalizowanej przy ul. Przemysłowej     85 A w Koninie ( działka nr 217/17 obręb Maliniec);

- szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z projektowanego ujęcia zlokalizowanego przy ul. Przemysłowej 85 A w Koninie ( działka nr 217/17 obręb Maliniec)

zawiadamia się

o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku wniesionego w ww. sprawie.

            Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego Urząd Miejski  w Koninie Wydział Ochrony Środowiska informuje o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem w przedmiotowej sprawie.

Z materiałami można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koninie przy ul. Wojska Polskiego 2 pok. 218 w terminie 10 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Informację wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Koninie Plac Wolności 1, 62 – 500 Konin oraz umieszczono na stronie www.bip.konin.eu

                                                                           

z. up. Prezydenta Miasta Konina

      Sylwia Kaczmarczyk

        Zastępca Kierownika

Wydziału Ochrony Środowiska

 

 
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Informacja wytworzona przez: Elżbieta Niewiadomska
Data wytworzenia: 2015-09-09
Data udostępnienia: 2015-09-09 06:14:31
Data ostatniej modyfikacji: 2015-09-09 06:14:31
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 3301301
© 2003-2023 Urząd Miejski w Koninie,