Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Archiwum ogłoszeń dotyczącyvh ochrony środowiska

24-09-2015 r.

                 ZAWIADOMIENIE

                                                                     O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

 

 

Zgodnie z art. 61 § 1 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), oraz art. 127  ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne ( Dz. U. z 2015 r., poz. 469) po rozpatrzeniu wniosku znak DTI/7156/318B/210/2015 z dnia   03.09.2015 r. ( 08.09.2015 r. data wpływu) Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Poznańska 49 w Koninie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odwodnienie wykopów budowlanych na czas realizacji inwestycji „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Warmińskiej, Wojciechowo, Krańcowej w Koninie”

zawiadamia się

o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku wniesionego w dniu 08.09.2015 r. w ww. sprawie.

Działki w zasięgu leja depresji: 136/1, 453/9, 449/5, 448/5, 123/12, 123/17, 123/13, 448/4, 449/4, 453/3, 453/4, 449/6, 448/6, 461, 466, 467, 170/1, 173/5, 173/3, 173/7 obręb Łężyn miasto Konin.

            Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego Urząd Miejski  w Koninie Wydział Ochrony Środowiska informuje o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem w przedmiotowej sprawie.

Z materiałami można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koninie przy ul. Wojska Polskiego 2 pok. 218 w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Informację wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Koninie Plac Wolności 1, 62 – 500 Konin oraz umieszczono na stronie www.bip.konin.eu

 

z up. Prezydenta Miasta Konina

Elżbieta Niewiadomska

Kierownik

         Wydziału Ochrony Środowiska
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Informacja wytworzona przez: Elżbieta Niewiadomska
Data wytworzenia: 2015-09-24
Data udostępnienia: 2015-09-24 06:01:21
Data ostatniej modyfikacji: 2015-09-24 06:01:21
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 4891816
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,