Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Archiwum ogłoszeń dotyczącyvh ochrony środowiska

26-10-2015 r.

OBWIESZCZENIE

 

Urząd Miejski w Koninie zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na  środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości informację, że została wydana decyzja
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ulic: Staromorzysławska, Działkowa i Graniczna w Koninie (obręb Morzysław) wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opiniami wydanymi  przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie,  można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Koninie w Wydziale Ochrony Środowiska ul. Wojska Polskiego 2 62-500 Konin w pok. 218 od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530.

Informacja o wydanej decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie na stronie www.konin.pl w BIP oraz w siedzibie Urzędu.

 

 

 

 

     z. up. Prezydenta Miasta Konina

                  Elżbieta Niewiadomska

                                           Kierownik    

              Wydziału Ochrony Środowiska

  
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Informacja wytworzona przez: Elżbieta Niewiadomska
Data wytworzenia: 2015-10-26
Data udostępnienia: 2015-10-26 06:58:33
Data ostatniej modyfikacji: 2015-10-26 06:58:33
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 4832519
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,