Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Ogłoszenia dotyczące ochrony środowiska

02-11-2015 r.

ZAWIADOMIENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Zgodnie z art. 61 § 1 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) oraz art. 127  ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne ( Dz. U. z 2015 r., poz. 469) po rozpatrzeniu wniosku znak DTI/7713/351B/210/2015 z dnia   28.09.2015 r. ( 02.10.2015 r. data wpływu), który został uzupełniony w dniu 21.10.2015 r. Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Poznańska 49 w Koninie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odwodnienie wykopów budowlanych na czas realizacji inwestycji „Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Puchalskiego, Brzozowej, Słowiczej, Kanarkowej, Skowronkowej, Czyżykowej, w Koninie” zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku wniesionego ww. sprawie.

Działki w zasięgu leja depresji o nr: 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 970/4, 969/4, 969/6, 1554, 1695, 1555, 1568, 969/8, 1558, 1557, 1556, 1561, 1560, 1559, 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1130/4, 969/7 Miasto Konin obręb Wilków.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego Urząd Miejski w Koninie Wydział Ochrony Środowiska informuje o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem w przedmiotowej sprawie.

Z materiałami można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koninie przy ul. Wojska Polskiego 2 pok. 218 w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Informację wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Koninie Plac Wolności 1, 62 – 500 Konin oraz umieszczono na stronie www.bip.konin.eu

z up. Prezydenta Miasta Konina
Elżbieta Niewiadomska
Kierownik
Wydziału Ochrony Środowiska
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Maksymilian Sypniewski
Informacja wytworzona przez: Elżbieta Niewiadomska
Data wytworzenia: 2015-11-02
Data udostępnienia: 2015-11-02 11:39:00
Data ostatniej modyfikacji: 2015-11-02 11:39:52
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 4832576
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,