Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Archiwum ogłoszeń dotyczącyvh ochrony środowiska

12-08-2008 r.
Wszczęcie postępowania z udziałem społeczeństwa na wniosek AGRO-OILS Sp. z o.o. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia budowa "Instalacji do produkcji paliw alternatywnych - zakładu recyklingu odpadowych tworzyw sztucznych" przy ul. Przemysłowej 153a w Koninie.

Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 1, ust. 3 oraz art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25 poz. 150) informuję o rozpoczęciu procedury z udziałem społeczeństwa i podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 06.08.2008r. zostało wszczęte postępowanie na wniosek firmy AGRO- OILS Sp. z o.o. w Koninie ul. Przemysłowa 153a, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie „Instalacji do produkcji paliw alternatywnych- zakładu recyklingu odpadowych tworzyw sztucznych” na działkach nr: 1426/6 i 1432/6 obręb Maliniec w Koninie (dane o wniosku i raporcie umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Koninie).
Niniejsza publikacja zostaje również podana do publicznej wiadomości przez zamieszczenie jej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Koninie.
Uwagi i wnioski dotyczące ww. postępowania, które może wnieść każdy, można składać w terminie 21 dni od dnia 13 sierpnia 2008r. do dnia 3 września 2008r. w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koninie, ul. Przemysłowa 2 pok. 103, od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30.
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Maksymilian Sypniewski
Data wytworzenia: 2008-08-12
Data udostępnienia: 2008-08-12 00:00:00
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 4501835
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,