Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Archiwum ogłoszeń dotyczącyvh ochrony środowiska

01-09-2008 r.
Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na Budowie kanalizacji sanitarnej, ulica Poznańska 62, 64a, 64b

Zawiadamiam na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) o wszczęciu w dniu 13 sierpnia 2008r. postępowania na wniosek Biura Projektowego Eko-Vert Andrzej Pędziwiatr 62-502 Konin ul. Fikusowa 6 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na Budowie kanalizacji sanitarnej, ulica Poznańska 62, 64a, 64b w Koninie.

Na podstawie art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 25 z 2008 r. poz. 150 00 w przypadku, gdy liczba stron postępowania o wydanie decyzji środowiskowej przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 k.p.a. przewidujący powiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia.

Stronami są właściciele działek o numerach ewidencyjnych :712/1, 712, 736/1, 736/2, 716/1, 716/2, 717/1, 717/2, 718/1, 718/2, 815/1, 815/2, 720/1, 720/2, 721/1, 721/2, 722/1, 722/2, 723/1, 723/2, 724/1, 724/4, 735, 333/1, 333/4, 334/1, 334/5, 334/6, 336/1, 336/2, 337/1, 337/2, 337/3, 337/4, 338, 339, 340, 341.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Koninie oraz zgodnie z art.127 ust.6 Prawa wodnego do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie go na stronie www.konin.pl w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Koninie.
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od publicznego ogłoszenia.

Uwagi i wnioski dotyczące ww. postępowania, można składać w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koninie, ul. Przemysłowa 2 pok. 102 od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Maksymilian Sypniewski
Data wytworzenia: 2008-09-01
Data udostępnienia: 2008-09-01 00:00:00
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 4502011
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,