Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Archiwum ogłoszeń dotyczącyvh ochrony środowiska

27-10-2008 r.
Rozpoczęcie procedury w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "zbieraniu i odzysku odpadów elektrycznych i elektronicznych w tym sprzętu AGD" przy ul Przemysłowej.

Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 1, ust. 3 oraz art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.) informuję o rozpoczęciu procedury z udziałem społeczeństwa i podaję do publicznej wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie na wniosek firmy DOMATOR Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Spółdzielców 5 w Koninie, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "zbieraniu i odzysku odpadów elektrycznych i elektronicznych w tym sprzętu AGD" przy ul Przemysłowej na działce nr: 568/14 obręb Niesłusz w Koninie (dane o wniosku i raporcie umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Koninie).

Niniejsza publikacja zostaje również podana do publicznej wiadomości przez zamieszczenie jej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Koninie.

Uwagi i wnioski dotyczące ww. postępowania, które może wnieść każdy, można składać w terminie 21 dni od dnia 27 października 2008 r. do dnia 17 listopada 2008 r. w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koninie, ul. Przemysłowa 2 pok. 103, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Maksymilian Sypniewski
Data wytworzenia: 2008-10-27
Data udostępnienia: 2008-10-27 00:00:00
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 4502162
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,