Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Archiwum ogłoszeń dotyczącyvh ochrony środowiska

04-11-2008 r.
Decyzja o zgodzie na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie ulicy Poznańskiej w Koninie wraz z odwodnieniem i oświetleniem – etap IV"

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) Urząd Miejski w Koninie Wydział Ochrony Środowiska informuje o wydaniu na wniosek Wydziału Drogownictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Koninie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie
ulicy Poznańskiej w Koninie wraz z odwodnieniem i oświetleniem – etap IV. Działki o numerach ewidencyjnych 214, 934/3, 512, 514, 684 obręb Konin – Nowy Dwór.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art.49 k.p.a. niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń przez 14 dni.

Stronami są właściciele działek o numerach ewidencyjnych 712/1, 712, 736/1, 736/2, 716/1, 716/2, 717/1, 717/2, 718/1, 718/2, 815/1, 815/2, 720/1, 720/2, 721/1, 721/2, 722/1, 722/2, 723/1, 723/2, 724/1, 724/4, 735, 333/1, 333/4, 334/1, 334/5, 334/6, 336/1, 336/2, 337/1, 337/2, 337/3, 337/4, 338, 339, 340, 341.

W związku z powyższym, informuję, że z materiałami można się zapoznać w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego przy ul. Przemysłowej 2 pok. 103.
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Maksymilian Sypniewski
Data wytworzenia: 2008-11-04
Data udostępnienia: 2008-11-04 00:00:00
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 4502299
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,