Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Archiwum ogłoszeń dotyczącyvh ochrony środowiska

25-02-2009 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w obrębach ewidencyjnych: Gosławice, Łężyn, Maliniec, Mieczysławów, Międzylesie, Pątnów.

Zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. nr 38, poz. 454) zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków Miasta Konina, polegającej na założeniu ewidencji budynków i lokali, w obrębach ewidencyjnych: Gosławice, Łężyn, Maliniec, Mieczysławów, Międzylesie, Pątnów.

Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. nr 240, poz. 2027 ze zmianami) oraz przepisów wymienionego wyżej rozporządzenia.

Jednocześnie informuję o rozpoczęciu w dniu 23 lutego 2009 r. prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków. Do przeprowadzenia czynności technicznych niezbędnych do opracowaniem projektu operatu opisowo - kartograficznego upoważniona została Wielkopolska Grupa Geodezyjno - Projektowa "GEO-LEX" s.c., 62-500 Konin, ul. Piłsudskiego 8/17.
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Maksymilian Sypniewski
Data wytworzenia: 2009-02-25
Data udostępnienia: 2009-02-25 00:00:00
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 3983055
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,