Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Archiwum ogłoszeń dotyczącyvh ochrony środowiska

06-03-2009 r.
Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zagospodarowaniu terenów nadbrzeżnych w Koninie - Bulwar Nadwarciański

Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt.1, ust. 3 oraz art.53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 25 z 2008r. poz 150 z późn. zm.), podajemy do wiadomości, że w dniu 31.10.2008r. zostało wszczęte postępowanie na wniosek Firmy INPLUS Sp. z o.o. 10-686 Olsztyn ul. Wilczyńskiego 25E/216 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zagospodarowaniu terenów nadbrzeżnych w Koninie - Bulwar Nadwarciański na działkach o numerach 90, 91, 92/7, 92/9, 145, 146, 147, 227, 255, 256, 400 obręb Starówka. Działki są położone w obszarze Natura 2000 - Dolina Środkowej Warty i Ostoja Nadwarciańska (wniosek umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie - dostępny na stronie www. konin.pl).

Niniejsza publikacja zostaje również podana do publicznej wiadomości przez umieszczenie jej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Koninie.

Uwagi i wnioski dotyczące ww. postępowania, można składać w terminie 21 dni od dnia 6 marca do 26 marca 2009r. w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koninie, ul. Przemysłowa 2 pok. 102 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30 .
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Maksymilian Sypniewski
Data wytworzenia: 2009-03-06
Data udostępnienia: 2009-03-06 00:00:00
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 5831026
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,