Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Archiwum ogłoszeń urbanistyki i architektury

14-03-2019 r.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Konina z dnia 13 marca 2019 r.

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1474) - zwanej dalej „ustawą”,

zawiadamiam

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn.:

Budowa połączenia ul. Ignacego Paderewskiego z ul. Wyzwolenia w Koninie
w związku z modernizacją linii kolejowej E-20

 

Oznaczenie nieruchomości lub ich części, objętych wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej:

W wykazie zastosowano następujące oznaczenia:

- przed nawiasem podano numery działek ulegających podziałowi,

- w nawiasie podano numery działek powstałych po podziale,

- tłustym drukiem zaznaczono numery działek niezbędnych dla realizacji inwestycji,

- znakiem podkreślenia zaznaczono numery działek, dla których przedłożono oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane

 

 1. Objęte projektowanymi liniami rozgraniczającymi teren w zakresie:
 1. drogi krajowej nr 25 (ul. Przemysłowa):

         Województwo: wielkopolskie

         Jednostka ewidencyjna: 306201_1 Miasto Konin

         Obręb:  0002-Czarków:

  ark. 6, dz. nr ewid.: 198/1 (198/3; 198/4;198/5; 198/6), 198/2 (198/7; 198/8), 200/1, 200/2,
  201/2 (201/3; 201/4), 202, 1815 (1815/1; 1815/2),

         Obręb:  0012-Niesłusz:

         ark. 4, dz. nr ewid.: 92/2 (92/3; 92/4; 92/5), 93 (93/1; 93/2), 94 (94/1; 94/2),
         1078 (1078/1; 1078/2), 1079 (1079/1; 1079/2), 1080 (1080/1; 1080/2),

       ark. 5, dz. nr ewid.: 108/2 (108/3; 108/4; 108/5; 108/6; 108/7), 128/2, 1075/3, 1075/5,
  1075/6, 1075/7 (1075/8; 1075/9; 1075/10; 1075/11), 1077/2 (1077/10; 1077/11; 1077/12;
  1077/13), 1077/3, 1497/3, 1497/5, 1497/7 (1497/9; 1497/10), 1497/8 (1497/11; 1497/12),

 1.  drogi powiatowej nr 6053P (ul. Ignacego Paderewskiego):

         Województwo: wielkopolskie

         Jednostka ewidencyjna: 306201_1 Miasto Konin

         Obręb:  0002-Czarków:

 ark. 6, dz. nr ewid.: 137, 138 (138/1; 138/2), 193/1 (193/3; 193/4; 193/5), 193/2 (193/6;   193/7), 194/1 (194/3; 194/4), 194/2, 197/1 (197/3; 197/4), 197/2, 198/1 (198/3; 198/4;198/5; 198/6), 198/2 (198/7; 198/8),  201/1, 201/2 (201/3; 201/4), 

         Obręb:  0012-Niesłusz:

 ark. 4, dz. nr ewid.: 73/1 (73/3; 73/4), 90 (90/1; 90/2), 91 (91/1; 91/2), 92/2 (92/3; 92/4;  92/5), 

 1. drogi powiatowej nr 6052P (ul. Wyzwolenia):

       Województwo: wielkopolskie

       Jednostka ewidencyjna: 306201_1 Miasto Konin

       Obręb:  0012-Niesłusz:

ark. 5, dz. nr ewid.: 107 (107/1; 107/2), 108/2 (108/3; 108/4; 108/5; 108/6; 108/7), 112/2 (112/3; 112/4), 113 (113/1; 113/2), 114/2, 115/2 (115/3; 115/4), 1077/2 (1077/10; 1077/11; 1077/12; 1077/13), 1077/6, 1077/9 (1077/14; 1077/15),

       Obręb:  0003-Glinka:

ark. 6, dz. nr ewid.: 36/1 (36/156; 36/157; 36/158), 36/31 (36/159; 36/160), 36/125 (36/161; 36/162), 36/153 (36/163; 36/164; 36/165), 36/155, 364/15, 364/16, 364/17, 364/18, 364/19, 364/20, 364/29, 364/30, 364/31, 364/32, 364/42, 364/65 (364/67; 364/68), 364/66, 366/14, 366/15, 366/16, 366/17, 366/18, 366/19, 366/20 (366/97; 366/98), 366/21 (366/99; 366/100), 366/89 (366/101; 366/102), 366/90 (366/103; 366/104; 366/105), 

ark. 7, dz. nr ewid.: 38/1 (38/2; 38/3), 44/18 (44/148; 44/149), 44/61 (44/150; 44/151),

ark. 8, dz. nr ewid.: 49/8 (49/16; 49/17), 49/15 (49/18; 49/19; 49/20), 49/13, 60/2 (60/4; 60/5),

ark. 9, dz. nr ewid.: 72/35 (72/62; 72/63; 72/64), 72/59 (72/67; 72/68), 72/40 (72/65; 72/66),

 1. drogi powiatowej nr 6056P (ul. 11 Listopada oraz ul. Zakole):

       Województwo: wielkopolskie

       Jednostka ewidencyjna: 306201_1 Miasto Konin

       Obręb:  0003-Glinka:

ark. 6, dz. nr ewid.: 36/1 (36/156; 36/157; 36/158), 36/153 (36/163; 36/164; 36/165),

ark. 9, dz. nr ewid.: 72/35 (72/62; 72/63; 72/64), 72/40 (72/65; 72/66),

 1. drogi gminnej nr 880579P (ul. Torowa):

       Województwo: wielkopolskie

       Jednostka ewidencyjna: 306201_1 Miasto Konin

       Obręb:  0002-Czarków:

ark. 6, dz. nr ewid.: 138 (138/1; 138/2), 193/1 (193/3; 193/4; 193/5), 193/2 (193/6; 193/7),

 1.  Niezbędne dla dokonania budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu:

      Województwo: wielkopolskie

      Jednostka ewidencyjna: 306201_1 Miasto Konin

      Obręb:  0002-Czarków:

 ark. 6, dz. nr ewid.: 197/1 (197/3; 197/4), 198/1 (198/3; 198/4; 198/5; 198/6), 1815 (1815/1;
 1815/2), 202,

 Obręb:  0012-Niesłusz:

 ark. 4, dz. nr ewid.: 58, 73/1 (73/3; 73/4), 91 (91/1; 91/2), 92/2 (92/3; 92/4;  92/5), 94 (94/1;
 94/2), 1078 (1078/1; 1078/2), 1080 (1080/1; 1080/2),

 ark. 5, dz. nr ewid.: 112/2 (112/3; 112/4), 113 (113/1; 113/2), 128/2, 108/2 (108/3; 108/4;
 108/5; 108/6; 108/7), 1075/7 (1075/8; 1075/9; 1075/10; 1075/11), 1077/2 (1077/10; 1077/11;
 1077/12; 1077/13), 1077/9 (1077/14; 1077/15), 1497/7 (1497/9; 1497/10),

      Obręb:  0003-Glinka:

 ark. 6, dz. nr ewid.: 366/10, 366/11, 366/12, 366/13, 36/74, 36/125 (36/161; 36/162), 36/143,
 36/153 (36/163; 36/164; 36/165), 364/65 (364/67; 364/68), 364/40, 364/41,

 ark. 7, dz. nr ewid.: 44/63, 44/88, 44/142,

 ark. 9, dz. nr ewid.: 72/35 (72/62; 72/63; 72/64), 72/40 (72/65; 72/66), 72/59 (72/67; 72/68),

 1. Niezbędne dla dokonania budowy lub przebudowy innych dróg publicznych:

       Województwo: wielkopolskie

       Jednostka ewidencyjna: 306201_1 Miasto Konin

  Obręb:  0012-Niesłusz:

  ark. 4, dz. nr ewid.: 90 (90/1; 90/2),

       Obręb:  0003-Glinka:

  ark. 7, dz. nr ewid.: 38/1 (38/2; 38/3), 39/1, 44/79,

 1. Niezbędne dla dokonania budowy lub przebudowy zjazdów:

       Województwo: wielkopolskie

       Jednostka ewidencyjna: 306201_1 Miasto Konin

       Obręb:  0002-Czarków:

ark. 6, dz. nr ewid.:193/1 (193/3; 193/4; 193/5),   

Obręb:  0012-Niesłusz:

ark. 4, dz. nr ewid.: 73/1 (73/3; 73/4),

ark. 5, dz. nr ewid.: 1077/2 (1077/10; 1077/11; 1077/12; 1077/13), 1497/7 (1497/9; 1497/10),

Obręb:  0003-Glinka:

ark. 6, dz. nr ewid.: 36/125 (36/161; 36/162), 36/153 (36/163; 36/164; 36/165), 364/10, 364/11, 364/12, 364/13, 364/40, 364/41, 364/65 (364/67; 364/68), 366/90 (366/103; 366/104; 366/105),

ark. 7, dz. nr ewid.: 44/63, 44/142,

ark. 8, dz. nr ewid.: 49/15 (49/18; 49/19; 49/20),

ark. 9, dz. nr ewid.: 72/35 (72/62; 72/63; 72/64),

 1.  Niezbędne dla dokonania rozbiórki istniejących obiektów budowlanych :

       Województwo: wielkopolskie

       Jednostka ewidencyjna: 306201_1 Miasto Konin

       Obręb:  0002-Czarków:

ark. 6, dz. nr ewid.: 198/1 (198/3; 198/4; 198/5; 198/6), 202,   

Obręb:  0012-Niesłusz:

ark. 4, dz. nr ewid.: 92/2 (92/3; 92/4;  92/5), 93 (93/1; 93/2), 94 (94/1; 94/2), 1078 (1078/1; 1078/2),

ark. 5, dz. nr ewid.: 112/1, 113 (113/1; 113/2),  

Obręb:  0003-Glinka:

ark. 6, dz. nr ewid.: 36/125 (36/161; 36/162), 36/143, 364/65 (364/67; 364/68),

ark. 7, dz. nr ewid.: 38/1 (38/2; 38/3), 

ark. 9, dz. nr ewid.: 72/35 (72/62; 72/63; 72/64), 72/40 (72/65; 72/66), 72/59 (72/67; 72/68),

 1. Niezbędne w celu przejścia przez tereny linii kolejowej:

       Województwo: wielkopolskie

       Jednostka ewidencyjna: 306201_1 Miasto Konin

Obręb:  0002-Czarków:

ark. 6, dz. nr ewid.: 136/1,   

Obręb:  0012-Niesłusz:

ark. 4, dz. nr ewid.: 72,

 1. Roboty realizowane na podstawie oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane:

 Województwo: wielkopolskie

      Jednostka ewidencyjna: 306201_1 Miasto Konin

      Obręb:  0003-Glinka:

 ark. 8, dz. nr ewid.: 49/8 (49/16; 49/17),, 

 ark. 9, dz. nr ewid.: 72/35 (72/62; 72/63; 72/64),

 

Jednocześnie informuję, że:

 • zgodnie z art. 11d ust. 9 i 10 ustawy, z dniem niniejszego zawiadomienia, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem powyższego zakazu jest nieważna,
 • zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy, starosta wysyła zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wnioskodawcy, właścicielom lub użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie tej decyzji na adres wskazany w katastrze nieruchomości, oraz zawiadamia pozostałe strony w drodze obwieszczeń, w urzędzie, na stronie internetowej urzędu i w prasie lokalnej. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zmianami) – zwanej dalej „k.p.a.”, zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od dnia 19 marca 2019 r.,
 • strony niniejszego postępowania mogą się zapoznać z aktami sprawy w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Koninie, plac Wolności 1, pok. nr 20  (tel. 63 24 01 268), oraz składać ewentualne wnioski, uwagi lub zastrzeżenia do dnia 9 kwietnia 2019 r.,
 • niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikającego z art. 10 k.p.a.

 

                                                                                            

                                                                                              Prezydent  Miasta Konina

                                                                                                     Piotr Korytkowski

 
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Informacja wytworzona przez: Małgorzata Sztuba
Data wytworzenia: 2019-03-14
Data udostępnienia: 2019-03-14 13:06:19
Data ostatniej modyfikacji: 2019-03-14 13:06:19
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 5421160
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,