Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Archiwum ogłoszeń urbanistyki i architektury

17-11-2008 r.

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t. jedn. Dz. U. z 2006 r Nr 156 poz. 1118 ze zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (t. jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zmianami), zawiadamiam, że w dniu 30.10.2008 r. została wydana decyzja Nr 292 Prezydenta Miasta Konina zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę sieci TVK w pasach drogowych ulic: Szpitalna, Sadowa Taczanowskiego, Roweckiego, Bema, Słoneczna, Barańskiego, Armii Krajowej, Wybickiego, Sikorskiego, Sowińskiego, Sucharskiego, Berlinga, Różana, Wzgórze, Reformacka w Koninie.

Z treścią powyższej decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Koninie, Wydział Urbanistyki i Architektury, plac Wolności 1, pokój 20, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.

W związku z powyższym informuję, zgodnie z art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego, że zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. Upływ czternastu dni, w ciągu których obwieszczenie było dostępne, powoduje, że czynność doręczenia decyzji uważa się za dokonaną ze skutkiem prawnym.
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Maksymilian Sypniewski
Data wytworzenia: 2008-11-17
Data udostępnienia: 2008-11-17 00:00:00
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 3286721
© 2003-2023 Urząd Miejski w Koninie,