Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Archiwum ogłoszeń urbanistyki i architektury

25-02-2010 r.
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Konina o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę preizolowanej sieci ciepłowniczej z przyłączami na Osiedlu Legionów w Koninie

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), w związku z art. 5a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zmianami), zawiadamiam o wszczęciu na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie przy ul. Gajowej 1, postępowania
w sprawie wydania decyzji o pozwolenia na budowę preizolowanej sieci ciepłowniczej z przyłączami na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 206, 207, 208, 209, 210, 212, 215/66, 215/71, 215/63, 215/67, 215/68, 215/69, 215/70, 215/72, 215/76, 215/79, 211, 448/9, 215/5, 215/80, 215/81, 215/83, 215/84, 215/86, 215/87, 215/89, 215/90, 215/92, 215/93, 215/94, 215/95, 215/97, 215/98, 215/91, 213/6, 215/65, 215/85, 213/8 (obręb Czarków).

W związku z powyższym informuję, że w ciągu 3 dni od dnia ukazania się obwieszczenia, strony postępowania mogą zapoznać się przed wydaniem decyzji z dokumentacją dotyczącą ww. inwestycji w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Koninie, plac Wolności 1, pok. 19, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30 (tel. 063 – 2401265).

Wnioski, uwagi i zastrzeżenia do przedmiotowej inwestycji można składać na piśmie do dnia 13.03.2010 r.

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 – Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikającego z art. 10 ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Maksymilian Sypniewski
Data wytworzenia: 2010-02-25
Data udostępnienia: 2010-02-25 00:00:00
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 5529758
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,