Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Archiwum ogłoszeń urbanistyki i architektury

08-06-2010 r.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. Odbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Kossaków, Fałata i Gierymskich

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), w związku z art. 5a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zmianami) informuję, że w dniu 08.06.2010 r., została wydana decyzja Prezydenta Miasta Konina, udzielająca Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie, ul. Poznańska 49, pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. "odbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Kossaków, Fałata i Gierymskich w Koninie, na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 511/3, 501, 471, 492 (obręb Niesłusz)".

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia stron o jej wydaniu.

Jednocześnie informuję, ze zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 Nr 90, poz. 1071 ze zmianami) zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Strony niniejszego postępowania mogą się zapoznać z treścią decyzji w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Koninie, plac Wolności 1, pok. 20, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30 (tel. 63 2401268).
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Maksymilian Sypniewski
Data wytworzenia: 2010-06-08
Data udostępnienia: 2010-06-08 00:00:00
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 5531161
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,