Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Archiwum ogłoszeń urbanistyki i architektury

17-06-2010 r.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę ulic Kopernika i Bankowej w Koninie wraz z kanalizacją deszczową, sanitarną, siecią wodociągową i oświetleniem

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), w związku z art. 5a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 ze zmianami), zawiadamiam że w dniu 28.05.2010 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne, na wniosek Miasta Konina – Wydział Drogownictwa i Gospodarki Komunalnej, z siedzibą w Koninie, plac Wolności 1, w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę ulic Kopernika i Bankowej w Koninie, wraz z kanalizacją deszczową, sanitarną, siecią wodociągową i oświetleniem na działkach oznaczonych nr ewidencyjnym 310, 311, 327, 413/15, 433/1, 449/17, 449/48, 457/5, 913/2, 913/13, 913/12, 449/39, 449/47, 449/42, 449/19, 1012 (obręb Starówka).

W związku z powyższym informuję, że w ciągu 14 dni od dnia ukazania się na tablicy ogłoszeń, w miejscu budowy i na stronie internetowej, obwieszczenia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji, strony mogą zapoznać się z dokumentacją ww. inwestycji przed wydaniem decyzji, w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Koninie, plac Wolności 1, pok. 22 (tel. 63 2401272), od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30. Wnioski, uwagi i zastrzeżenia do przedmiotowej inwestycji można składać na piśmie do dnia 20.02.2008 r.

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

Niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikającego z art. 10 ww. ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego.
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Maksymilian Sypniewski
Data wytworzenia: 2010-06-17
Data udostępnienia: 2010-06-17 00:00:00
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 5530880
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,