Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Archiwum ogłoszeń urbanistyki i architektury

28-06-2010 r.
Obwieszczenie o decyzji udzielającej pozwolenia na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ulicy Rudzickiej

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t. jedn. Dz. U. z 2006 r Nr 156 poz. 1118 ze zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (t. jedn. Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 ze zmianami), zawiadamiam, że w dniu 09.06.2010r. została wydana decyzja Nr 150 Prezydenta Miasta Konina zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ulicy Rudzickiej, na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 90/2, 649, 648 i 296/2 (obręb Laskówiec) w Koninie.

Z treścią powyższej decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koninie Wydział Urbanistyki i Architektury, plac Wolności 1, pokój 22, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.

W związku z powyższym informuję, zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, że zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. Upływ czternastu dni, w ciągu których obwieszczenie było dostępne, powoduje, że czynność doręczenia decyzji uważa się za dokonaną ze skutkiem prawnym.
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Maksymilian Sypniewski
Data wytworzenia: 2010-06-28
Data udostępnienia: 2010-06-28 00:00:00
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 5530621
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,