Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Archiwum ogłoszeń urbanistyki i architektury

16-09-2010 r.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę łącznika ulic Solna-Podgórna wraz z oświetleniem

Na podstawie art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960r - Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), w związku z art. 5a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 ze zmianami), zawiadamiam że w dniu 01.09.2010r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne, na wniosek Miasta Konin w sprawie wydania pozwolenia na budowę łącznika ulic Solna-Podgórna wraz z oświetleniem w Koninie, na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi 881/5, 886/1, 836/11, 838/1, 837/3, 861 i 817 obręb (Starówka).

W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od dnia ukazania się na tablicy ogłoszeń, w miejscu budowy i stronie internetowej obwieszczenia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji, strony mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą ww. inwestycji w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Koninie, plac Wolności 1, pokój 22a, tel.0 63 2401270. Wnioski, uwagi i zastrzeżenia do przedmiotowej inwestycji można składać na piśmie do dnia 07.10.2010r.

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960r - Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikającego z art. 10 ww. ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego.
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Maksymilian Sypniewski
Data wytworzenia: 2010-09-16
Data udostępnienia: 2010-09-16 00:00:00
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 5530835
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,