Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Archiwum ogłoszeń urbanistyki i architektury

11-10-2010 r.
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Konina o prowadzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę ulic na osiedlu Chorzeń (ul. Lewkoniowa) w Koninie wraz z odwodnieniem i oświetleniem

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), w związku z art. 5a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zmianami), zawiadamiam o prowadzonym postępowaniu na wniosek Miasta Konina, z siedzibą w Koninie, plac Wolności 1, postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę ulic na osiedlu Chorzeń (ul. Lewkoniowa) w Koninie wraz z odwodnieniem i oświetleniem, na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 893/10, 893/14, 1064/3, 1065/9, 1065/4, 932/13 (obręb Nowy Dwór).

W związku z powyższym informuję, że w ciągu 3 dni od dnia ukazania się obwieszczenia, strony postępowania mogą zapoznać się przed wydaniem decyzji z dokumentacją dotyczącą ww. inwestycji w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Koninie, plac Wolności 1, pok. 21, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30 (tel. 63 – 2401153). Wnioski, uwagi i zastrzeżenia do przedmiotowej inwestycji można składać na piśmie do dnia 28.10.2010 r.

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 – Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikającego z art. 10 ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Maksymilian Sypniewski
Data wytworzenia: 2010-10-11
Data udostępnienia: 2010-10-11 00:00:00
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 5530038
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,