Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Archiwum ogłoszeń urbanistyki i architektury

03-01-2014 r.

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Konina

z dnia 3 stycznia 2014 r.

 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę kanalizacji sanitarnej  i sieci wodociągowej w ul. Brzozowej w Koninie

 

 

Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 267), w związku z art. 5a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.  z 2013 r., poz. 1409), zawiadamiam o wszczęciu na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą
w Koninie, postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Brzozowej, na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 340/1, 341, 745/1 i 747/1 (obręb Wilków) w Koninie.

 

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Strony niniejszego postępowania mogą się zapoznać z aktami sprawy w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Koninie, plac Wolności 1, pok. 20, od poniedziałku do piątku w godz. 730 do 1530   (tel. 63 24 01 268)  oraz składać ewentualne wnioski, uwagi lub zastrzeżenia do 24 stycznia 2014 r.

 

Niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikającego z art. 10  ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Informacja wytworzona przez: Małgorzata Sztuba
Data wytworzenia: 2014-01-03
Data udostępnienia: 2014-01-03 12:47:01
Data ostatniej modyfikacji: 2014-01-03 12:47:01
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 4502024
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,