Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Archiwum ogłoszeń urbanistyki i architektury

29-01-2014 r.

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA KONINA

z dnia 29 stycznia 2014 r.

o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę.

 

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 267), w związku z art. 5a  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409) informuję, że w dniu 27 stycznia 2014 r., została wydana decyzja Nr 27 Prezydenta Miasta Konina, udzielająca Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie, pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej  i sieci wodociągowej w ul. Brzozowej w Koninie, na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 340/1, 341, 745/1 i 747/1 (obręb Wilków).

Strony niniejszego postępowania mogą się zapoznać z treścią decyzji w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Koninie, plac Wolności 1, pok. 20,  od poniedziałku do piątku w godz. 730 do 1530 (tel. 63 2401268).

 

Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu  za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia stron o jej wydaniu.

 

Jednocześnie informuję, ze zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Informacja wytworzona przez: Małgorzata Sztuba
Data wytworzenia: 2014-01-29
Data udostępnienia: 2014-01-29 11:33:14
Data ostatniej modyfikacji: 2014-01-29 11:33:14
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 4502587
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,