Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Archiwum ogłoszeń urbanistyki i architektury

04-02-2014 r.

Na podstawie art. 11 f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 687) – zwanej dalej „ustawą”, zawiadamiam że dnia 30 stycznia 2014 r. została wydana decyzja Nr 1 (znak: UA.67401.5.2013) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji: budowa drogi gminnej, realizowanej w ramach zadania pn. „Budowa przedłużenia ul. Makowej od Al. Astrów do torów kolejowych w Koninie”.

Strony postępowania mogą się zapoznać z treścią decyzji w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Koninie, plac Wolności 1, pok. 22A[nbsp] (tel. 63 24 01 270). Treść decyzji została również zamieszczona na stronie internetowej: www.konin.pl w zakładce Komunikaty Urzędu Miejskiego oraz BIP.

Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji przez wnioskodawcę lub zawiadomienia pozostałych stron o jej wydaniu. Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy, w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie w Urzędzie Miejskim[nbsp] w Koninie, na stronie internetowej, w BIP Urzędu Miejskiego w Koninie, a także w prasie lokalnej.

DECYZJA (pdf)
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Informacja wytworzona przez: Małgorzata Sztuba
Data wytworzenia: 2014-02-04
Data udostępnienia: 2014-02-06 09:08:36
Data ostatniej modyfikacji: 2014-02-25 09:12:28
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 4502577
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,