Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Archiwum ogłoszeń urbanistyki i architektury

21-07-2014 r.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Konina

z dnia 17 lipca 2014 r.

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 

            Na podstawie art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 687 ze zm.) - zwanej dalej „ustawą”,

zawiadamiam

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.

„Budowa drogi – łącznik od ulicy Przemysłowej do ulicy Kleczewskiej w  Koninie”

 

Oznaczenie nieruchomości lub ich części, objętych wnioskiem o wydanie decyzji
o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej:

 

W wykazie zastosowano następujące oznaczenia:

- przed nawiasem podano numery działek ulegających podziałowi,

- w nawiasie podano numery działek powstałych po podziale,

- tłustym drukiem zaznaczono numery działek niezbędnych dla realizacji inwestycji.

 

  1. Objęte projektowanymi liniami rozgraniczającymi teren:

Województwo: wielkopolskie

Jednostka ewidencyjna: 306201_1 Miasto Konin

Obręb:  0008 Maliniec:

ark. 1,  dz.  nr  ewid.: 254/23 (254/32 ; 254/33), 254/22,

ark. 2,  dz.  nr  ewid.: 37/14 (37/23; 37/28),  37/7 (37/24; 37/27), 37/5 (37/25; 37/26), 40/3,

ark. 3, dz. nr ewid.: 275/2 (275/5; 275/6; 275/7), 272/1 (272/4; 272/5), 272/2 (272/3; 272/6), 262/4 (262/7; 262/8; 262/9), 274/6, 275/1, 271/12, 271/14, 268, 383, 261/1, 261/2, 262/3

ark. 4, dz. nr ewid.:  286/18, 288, 290/4, 292/6 (292/8; 292/9), 294 (294/1; 294/2), 295 (295/1; 295/2), 296 (296/1; 296/2), 297/6,

ark. 5, dz. nr ewid.:  298 (298/1; 298/2), 299, 307/2, 307/4.

 

Województwo: wielkopolskie

Jednostka ewidencyjna: 306201_1 Miasto Konin

Obręb:  0010 Międzylesie:
ark. 1,  dz.  nr  ewid.: 464/1, 464/3, 464/4, 464/5, 465/1, 465/2, 465/4, 465/5, 465/6, 466/4,
                                   466/5, 467/2, 467/3, 473/1 (473/4; 473/6), 473/2 (473/3; 473/5), 474/1,
                                   474/2, 475, 477 (477/3; 477/2), 486 (486/1; 486/2).

  1. Niezbędne dla dokonania budowy sieci uzbrojenia terenu, w przypadku których nie
           następuje zmiana właściciela:

Województwo: wielkopolskie

Jednostka ewidencyjna: 306201_1 Miasto Konin

Obręb:  0008 Maliniec

ark. 2,  dz.  nr  ewid.: 40/3,

ark. 5, dz. nr ewid.: 299.

 

III.  Niezbędne dla dokonania rozbiórki, w przypadku których nie następuje zmiana
       właściciela:

Województwo: wielkopolskie

Jednostka ewidencyjna: 306201_1 Miasto Konin

Obręb: 0008 Maliniec

ark. 4,  dz.  nr  ewid.:  292/6 (292/8; 292/9).

 

Zgodnie z art. 11d ust. 9 i 10 ustawy, z dniem niniejszego zawiadomienia, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem powyższego zakazu jest nieważna.

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy, starosta wysyła zawiadomienie o wszczęciu postępowania  w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wnioskodawcy, właścicielom lub użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie tej decyzji na adres wskazany w katastrze nieruchomości, oraz zawiadamia pozostałe strony w drodze obwieszczeń, w urzędzie, na stronie internetowej urzędu i w prasie lokalnej.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013r., poz. 267 ze zmianami), zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się    za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Strony niniejszego postępowania mogą się zapoznać z aktami sprawy w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Koninie, plac Wolności 1, pok. 20 (tel. 63 24 01 268), oraz składać ewentualne wnioski, uwagi lub zastrzeżenia do dnia  12 sierpnia 2014 r.

Niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikającego z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

                                                                                          

                                                                                              Prezydent  Miasta Konina

 

                                                                                                    Józef Nowicki
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Informacja wytworzona przez: Małgorzata Sztuba
Data wytworzenia: 2014-07-21
Data udostępnienia: 2014-07-21 10:13:20
Data ostatniej modyfikacji: 2014-07-21 10:13:20
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 4501311
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,