Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Archiwum ogłoszeń urbanistyki i architektury

03-10-2014 r.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Konina z dnia 2 października 2014 r. o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę ulicy Stodolnianej wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową w Koninie

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zmianami), w związku z art. 5a  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. , poz. 1409 ze zmianami), zawiadamiam o wszczęciu na wniosek Miasta Konina, postępowania w sprawie zmiany decyzji Prezydenta Miasta Konina Nr 253 z dnia 22.11.2012 r. o pozwoleniu na budowę ulicy Stodolnianej wraz oświetleniem i kanalizacją deszczową, w Koninie, na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 319, 320, 342, 347, 452, 511, 512, 510, 530/3, 553, 256, 400/2, 621/1, 622/1, 411/11, 408/1, 461, 508/4, 508/5, 509/1, 1851, 509/4 - obręb Przydziałki, w zakresie kanalizacji deszczowej i zbiorników podziemnych wody deszczowej, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 411/16 - obręb Przydziałki (przed podziałem oznaczonej numerem ewid.  411/11 – obręb Przydziałki ).

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Strony niniejszego postępowania mogą się zapoznać z aktami sprawy w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Koninie, plac Wolności 1, pok. 22A, od poniedziałku do piątku w godz. 730 do 1530   (tel. 63 24 01 270) oraz składać ewentualne wnioski, uwagi  lub zastrzeżenia do 21 października 2014 r.

Niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikającego z art. 10 ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Informacja wytworzona przez: Małgorzata Sztuba
Data wytworzenia: 2014-10-03
Data udostępnienia: 2014-10-03 07:52:48
Data ostatniej modyfikacji: 2014-12-29 10:22:42
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 4501508
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,