Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Archiwum ogłoszeń urbanistyki i architektury

09-01-2008 r.
Postępowanie w sprawie wydania pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej dla ulic: Promowej i Stokowej w Koninie.

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zmianami ), w związku
z art. 5a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t. jedn. Dz. U. z 2006 r Nr 156 poz. 1118 ze zmianami) informuję, że w dniu 06.12.2007r., zostało wszczęte na wniosek Miasta Konin - Wydziału Inwestycji, postępowanie w sprawie wydania pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej dla ulic: Promowej i Stokowej w Koninie, na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 640/2, 1028/2, 601/2, 603, 604, 641/1, 636/3
i 708 (obręb Chorzeń). Zgodnie z regulacją art. 49 K.p.a zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty ukazania się publicznego obwieszczenia.

W związku z powyższym informuję, że od dnia 23.01.2008 r. na podstawie art. 10 § 1 K.p.a w terminie 7 dni zainteresowane strony mają prawo zapoznać się z zebranym materiałem oraz wnieść uwagi i wnioski przed wydaniem decyzji, w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Koninie, plac Wolności 1, pok. 22, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30.
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Maksymilian Sypniewski
Data wytworzenia: 2008-01-09
Data udostępnienia: 2008-01-09 00:00:00
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 3286728
© 2003-2023 Urząd Miejski w Koninie,