Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Archiwum ogłoszeń urbanistyki i architektury

05-11-2014 r.

OBWIESZCZENIE

 

PREZYDENTA MIASTA KONINA

z dnia 5 listopada 2014 r.

 

 

o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwoleniu na budowę, ulic Dobrowolskiego, Kuratowskiego Mazurkiewicza i Trzebiatowskiego wraz z oświetleniem, odwodnieniem, przebudową wodociągu i przyłączy w Koninie.

 

         Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zmianami), w związku z art. 5a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zmianami), zawiadamiam o wszczęciu na wniosek Miasta Konina, postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę ulic: Dobrowolskiego, Kuratowskiego, Mazurkiewicza i Trzebiatowskiego wraz z oświetleniem, odwodnieniem, przebudową wodociągu i przyłączy w Koninie, na działkach oznaczonych  numerami ewidencyjnymi 648, 606, 577, 635, 562, 557, 556, 508/4, 508/1, 508/2, 508/3, 516, 509, 470, 492 (obręb Laskówiec).

 

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Strony niniejszego postępowania mogą się zapoznać z aktami sprawy w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Koninie, plac Wolności 1, pok. 22 (tel. 063 24 01 272), od poniedziałku do piątku w godz. 730 – 1530, oraz składać ewentualne wnioski, uwagi lub zastrzeżenia do 19 listopada  2014 r.

 

          Niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikającego z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

 

 
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Informacja wytworzona przez: Małgorzata Sztuba
Data wytworzenia: 2014-11-05
Data udostępnienia: 2014-11-06 07:02:51
Data ostatniej modyfikacji: 2014-11-06 07:02:51
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 4502230
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,