Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Archiwum ogłoszeń urbanistyki i architektury

12-02-2008 r.
Komunikat o decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej dla ulic: Promowej i Stokowej

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t. jedn. Dz. U. z 2006 r Nr 156 poz. 1118 ze zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (t. jedn. Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 ze zmianami), zawiadamiam, że w dniu 04.02.2008r. została wydana decyzja Nr 26 Prezydenta Miasta Konina zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej dla ulic: Promowej i Stokowej w Koninie, na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 640/2, 1028/2, 601/2, 603, 604, 641/1, 636/3
i 708 (obręb Chorzeń).

Z treścią powyższej decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Koninie Wydział Urbanistyki i Architektury, plac Wolności 1, pokój 22, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30.

W związku z powyższym informuję, zgodnie z art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego, że zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. Upływ czternastu dni, w ciągu których obwieszczenie było dostępne, powoduje, że czynność doręczenia decyzji uważa się za dokonaną ze skutkiem prawnym.




Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Maksymilian Sypniewski
Data wytworzenia: 2008-02-12
Data udostępnienia: 2008-02-12 00:00:00
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 3286508
© 2003-2023 Urząd Miejski w Koninie,