Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Archiwum ogłoszeń urbanistyki i architektury

24-11-2014 r.

OBWIESZCZENIE

 

PREZYDENTA MIASTA KONINA

 

z dnia 24 listopada 2014 r.

o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę

 

 

 

         Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zmianami), w związku z art. 5a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zmianami), informuję, że w dniu 24 listopada 2014 r., została wydana decyzja Prezydenta Miasta Konina Nr 273, udzielająca Miastu Konin, pozwolenia na budowę ulic: Dobrowolskiego, Kuratowskiego, Mazurkiewicza i Trzebiatowskiego wraz z oświetleniem, odwodnieniem, przebudową wodociągu i przyłączy w Koninie, na działkach oznaczonych  numerami ewidencyjnymi: 648, 606, 577, 635, 562, 557, 556, 508/4, 508/1, 508/2, 508/3, 516, 509, 470 i 492 (obręb Laskówiec).

 

Strony niniejszego postępowania mogą się zapoznać z treścią decyzji w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Koninie, plac Wolności 1, pok. 22 od poniedziałku do piątku w godz. 730 - 1530 (tel. 063 24 01 272).

 

Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia stron o jej wydaniu.

 

          Jednocześnie informuję, ze zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zmianami) zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Informacja wytworzona przez: Małgorzata Sztuba
Data wytworzenia: 2014-11-24
Data udostępnienia: 2014-11-24 13:28:43
Data ostatniej modyfikacji: 2014-11-24 13:28:43
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 4501867
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,