Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Archiwum ogłoszeń urbanistyki i architektury

06-12-2014 r.

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA KONINA

z dnia 5 grudnia 2014 r.

o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę

 

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zmianami), w związku z art. 5a  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zmianami), informuję, że w dniu 05.12.2014 r. została wydana decyzja Nr 287 Prezydenta Miasta Konina, udzielająca Miastu Konin, pozwolenia na budowę ulic: Nasturcjowej, Piwoniowej, Daliowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem, w Koninie, na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 701/4, 1039, 859, 893/14, 893/7, 900, 907/4 i 1065/4  (obręb Nowy Dwór).

 

Strony niniejszego postępowania mogą się zapoznać z treścią decyzji w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Koninie, plac Wolności 1, pok. 21, od poniedziałku do piątku w godz. 730 do 1530   (tel. 63 2401153).

 

Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia stron o jej wydaniu.

 

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Informacja wytworzona przez: Małgorzata Sztuba
Data wytworzenia: 2014-12-06
Data udostępnienia: 2014-12-08 07:20:00
Data ostatniej modyfikacji: 2014-12-08 07:20:00
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 4501523
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,