Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Archiwum ogłoszeń urbanistyki i architektury

20-01-2015 r.

OGŁOSZENIE

 

 o przyjęciu i opublikowaniu dokumentów z zakresu planowania przestrzennego - miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Konina

 

  • dla wybranych obszarów, w rejonie ulic: Tadeusza Kościuszki – Mikołaja Kopernika oraz w rejonie ulic: Romana Dmowskiego i Tadeusza Kościuszki
  • osiedle Wilków Etap 2
  • w rejonie ulic: Przemysłowej - Gajowej
  • w rejonie ulic: Dworcowej - Kolejowej
  • dla wybranych obszarów, przy ulicy Jana Pawła II

 

         Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o cenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) zawiadamiam o przyjęciu uchwały:

  • nr 855 Rady Miasta Konina z dnia 24 września 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla wybranych obszarów, w rejonie ulic: Tadeusza Kościuszki – Mikołaja Kopernika oraz  w rejonie ulic: Romana Dmowskiego i Tadeusza Kościuszki, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 października 2014 r., poz. 5436
  • 889 Rady Miasta Konina z dnia 29 października 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina - osiedle Wilków Etap 2, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2014 r., poz. 6847
  • nr 890 Rady Miasta Konina z dnia 29 października 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina – rejon ul. Przemysłowej - Gajowej, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 3 grudnia 2014 r., poz. 6498
  • nr 891 Rady Miasta Konina z dnia 29 października 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina – rejon ul. Dworcowej - Kolejowej, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2014 r., poz. 6846
  • nr 893 Rady Miasta Konina z dnia 29 października 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla wybranych obszarów, przy ul. Jana Pawła II, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 grudnia 2014 r., poz. 6529.

            Informuję o możliwości zapoznania się z treścią wyżej wymienionych miejscowych planów wraz z uzasadnieniami i podsumowaniami, o których mowa w art. 43 powyższej ustawy na stronie internetowej www.bip.konin.eu oraz siedzibie Urzędu Miejskiego, Plac Wolności l (pokój nr 19) od poniedziałku do piątku w godz. 730 do 1530.

 

 

                                                                              Prezydent Miasta Konina

 

                                                                           Józef Nowicki
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Informacja wytworzona przez: Małgorzata Sztuba
Data wytworzenia: 2015-01-20
Data udostępnienia: 2015-01-20 07:55:21
Data ostatniej modyfikacji: 2015-01-20 07:56:00
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 5421423
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,