Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Archiwum ogłoszeń urbanistyki i architektury

30-01-2015 r.

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Konina

z dnia 30 stycznia 2015 r.

 

o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ulicy Rudzickiej w Koninie, w zakresie zmiany przebiegu sieci.

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zmianami), w związku z art. 5a. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 poz. 1409 ze zmianami), zawiadamiam o wszczęciu na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie, postępowania w sprawie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ulicy Rudzickiej w Koninie, na działkach o numerach ewidencyjnych: 296/2, 648, 649, 95/21 i 276/3 (obręb Laskówiec), w zakresie zmiany przebiegu sieci.

 

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Strony niniejszego postępowania mogą się zapoznać z aktami sprawy w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Koninie, plac Wolności 1, pok. 22, od poniedziałku do piątku w godz. 730 do 1530   (tel. 63 24 01 271), w terminie do dnia 13.02.2015r.

W toku postępowania strony postępowania mogą składać ewentualne uwagi.

Niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikającego z art. 10 ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Informacja wytworzona przez: Małgorzata Sztuba
Data wytworzenia: 2015-01-30
Data udostępnienia: 2015-01-30 13:21:53
Data ostatniej modyfikacji: 2015-01-30 13:21:53
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 3236513
© 2003-2023 Urząd Miejski w Koninie,