Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Archiwum ogłoszeń urbanistyki i architektury

11-03-2015 r.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Konina

z dnia 10 marca 2015 r.

 

 

 

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), zwanej dalej „k.p.a.” oraz art. 11 c,  art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687 ze zmianami),

 

zawiadamiam o zakończeniu postępowania dowodowego

 

w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa ulicy na os. Zemełki oznaczonej w planie symbolem KL-2 wraz z dwoma sięgaczami KD  w Koninie”

 

i przystąpieniu do rozpatrywania zgromadzonego materiału dowodowego w celu ustalenia treści rozstrzygnięcia.

 

Strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą się zapoznać z aktami sprawy w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Koninie, plac Wolności 1, pok. 22A (tel. 63 24 01 270) i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów, przed wydaniem decyzji przez organ, w terminie do dnia  3 kwietnia 2015 r.

 

Zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie w Urzędzie Miejskim w Koninie, na stronie internetowej urzędu, a także w prasie lokalnej.

 

                                                                                            

                                                                                              Prezydent  Miasta Konina

 

                                                                                                    Józef Nowicki

 
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Informacja wytworzona przez: Małgorzata Sztuba
Data wytworzenia: 2015-03-11
Data udostępnienia: 2015-03-12 07:30:43
Data ostatniej modyfikacji: 2015-03-12 07:30:43
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 3236265
© 2003-2023 Urząd Miejski w Koninie,