Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Archiwum ogłoszeń urbanistyki i architektury

02-06-2015 r.

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA KONINA

z dnia 01 czerwca 2015 r.

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę
ulicy Konwaliowej i Malwowej wraz z odwodnieniem w Koninie

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zmianami), w związku z art. 5a.1. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zmianami), zawiadamiam o wszczęciu na wniosek Miasta Konin, postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę ulicy Konwaliowej i Malwowej wraz z odwodnieniem w Koninie, na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 460, 459/4, 458/8, 448/7, 447/1, 447/2, 449/1, 450/1, 446/7, 443/6, 442/3, 408/1, 440/7, 1102 (obręb Chorzeń).

 

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Strony niniejszego postępowania mogą się zapoznać z aktami sprawy w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Koninie, plac Wolności 1, pok. 22,  od poniedziałku do piątku w godz. 730 do 1530 (tel. 63 2401271) oraz składać ewentualne uwagi i zastrzeżenia do dnia 15.06.2015 r.

 

Niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikającego z art. 10 ww. ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego.
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Informacja wytworzona przez: Małgorzata Sztuba
Data wytworzenia: 2015-06-02
Data udostępnienia: 2015-06-02 07:15:53
Data ostatniej modyfikacji: 2015-06-02 07:15:53
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 3236411
© 2003-2023 Urząd Miejski w Koninie,