Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Archiwum ogłoszeń urbanistyki i architektury

28-07-2015 r.

OGŁOSZENIE

 

 o przyjęciu i opublikowaniu dokumentu z zakresu planowania przestrzennego - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w rejonie ulicy Jana Pawła II

 

 

         Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o cenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) zawiadamiam o przyjęciu uchwały nr 118 Rady Miasta Konina z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w rejonie ulicy Jana Pawła II, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 2 lipca 2015 r., poz. 4155

            Informuję o możliwości zapoznania się z treścią wyżej wymienionego miejscowego planu wraz z uzasadnieniem i podsumowaniem, o których mowa w art. 43 powyższej ustawy na stronie internetowej www.bip.konin.eu oraz siedzibie Urzędu Miejskiego, Plac Wolności l (pokój nr 19) od poniedziałku do piątku w godz. 730 do 1530.

 

 

 

Prezydent Miasta Konina

 

Józef Nowicki

 
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Kowalczyk
Informacja wytworzona przez: Małgorzata Sztuba
Data wytworzenia: 2015-07-28
Data udostępnienia: 2015-07-28 12:51:27
Data ostatniej modyfikacji: 2015-07-28 12:51:27
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 3236211
© 2003-2023 Urząd Miejski w Koninie,