Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Archiwum ogłoszeń urbanistyki i architektury

30-07-2015 r.

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA KONINA

z dnia 30 lipca 2015 r.

o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę

 

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zmianami), w związku z art. 5a  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zmianami), informuję, że w dniu 29.07.2015 r. została wydana decyzja Nr 173 Prezydenta Miasta Konina, udzielająca Miastu Konin, pozwolenia na budowę oświetlenia ulicznego zlokalizowanego w Koninie, przy ul. Jeziornej i Okólnej, na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 74, 328, 323, 162 i 142 (obręb Niesłusz).

Strony niniejszego postępowania mogą się zapoznać z treścią decyzji w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Koninie, plac Wolności 1, pok. 19, od poniedziałku do piątku w godz. 730 do 1530   (tel. 63 2401265).

 

Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia stron o jej wydaniu.

 

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Informacja wytworzona przez: Małgorzata Sztuba
Data wytworzenia: 2015-07-30
Data udostępnienia: 2015-07-30 12:49:55
Data ostatniej modyfikacji: 2015-07-30 12:49:55
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 3236123
© 2003-2023 Urząd Miejski w Koninie,