Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Archiwum ogłoszeń urbanistyki i architektury

28-10-2015 r.

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Konina

z dnia 22 października 2015 r.

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 

Na podstawie art. 11 f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687 ze zmianami) – zwanej dalej „ustawą”,

zawiadamiam

że dnia 22 października 2015 r. została wydana decyzja Nr 6 (znak: UA.67401.7.2015)   o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa ul. Storczykowej, Bluszczowej, Gerberowej, Begoniowej, Kaktusowej, Zawilcowej w Koninie   wraz z odwodnieniem i oświetleniem”.

Strony niniejszego postępowania mogą się zapoznać z treścią decyzji w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Koninie, plac Wolności 1, pok. 20 (tel. 63 24 01 268). Treść decyzji została również zamieszczona na stronie internetowej: www.konin.pl  w zakładce Komunikaty Urzędu Miejskiego oraz BIP.

Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego, w terminie 14 dni  od dnia otrzymania decyzji przez wnioskodawcę lub zawiadomienia pozostałych stron o jej wydaniu.

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy, w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zmianami), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie w Urzędzie Miejskim w Koninie, na stronie internetowej, w BIP Urzędu Miejskiego w Koninie, a także w prasie lokalnej.

 

                                                                                             

                                                                                              Prezydent  Miasta Konina

 

                                                                                                     Józef Nowicki

 
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Informacja wytworzona przez: Małgorzata Sztuba
Data wytworzenia: 2015-10-28
Data udostępnienia: 2015-10-28 05:56:08
Data ostatniej modyfikacji: 2015-10-28 05:56:08
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 5421211
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,