Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Archiwum ogłoszeń urbanistyki i architektury

30-10-2015 r.

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Konina

z dnia 28 października 2015 r.

 

Na podstawie art. 131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) - zwanej dalej „k.p.a.”, w związku z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania  i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687 ze zm.)

 

zawiadamiam

 

o wniesieniu odwołania od decyzji Prezydenta Miasta Konina z dnia 18.09.2015 r. Nr 5 (znak: UA.67401.6.2015) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej, realizowanej w ramach zadania pn. „Budowa ul. Laskówieckiej  w Koninie”.

 

Informuję, że zgodnie z art. 133 k.p.a. odwołanie wraz z aktami sprawy zostało przesłane do Wojewody  Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 16/18.    

 

Strony mogą zapoznać się z treścią wniesionego odwołania w Wydziale Urbanistyki  i Architektury Urzędu Miejskiego w Koninie plac Wolności 1 - pok. 22A,  od poniedziałku do piątku w godz.  od 730  do 1530 (tel. 63 24 01 270).

                

 

 

                                                                                              Prezydent  Miasta Konina

 

                                                                                                     Józef Nowicki

 
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Informacja wytworzona przez: Małgorzata Sztuba
Data wytworzenia: 2015-10-30
Data udostępnienia: 2015-10-30 10:13:06
Data ostatniej modyfikacji: 2015-10-30 10:13:06
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 3236428
© 2003-2023 Urząd Miejski w Koninie,