Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Archiwum ogłoszeń urbanistyki i architektury

13-10-2008 r.
Komunikat o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę sieci TVK

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), w związku z art. 5a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późn. zmianami), informuję, że w dniu 23.09.2008r., zostało wszczęte na wniosek Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni przy ul. T.Wendy 7/9, postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę sieci TVK w pasach drogowych ulic: Szpitalna, Sadowa, Taczanowskiego, Roweckiego, Bema, Słoneczna, Barańskiego, Armii Krajowej, Wybickiego, Sikorskiego, Sowińskiego, Sucharskiego, Berlinga, Różana, obręb Pawłówek oraz Wzgórze, Reformacka, obręb Starówka w Koninie

Informuję, że w terminie 14 dni tj. od daty 13.10.2008r. do 27.10.2008r. można zapoznać się z zebranym materiałem oraz wnieść uwagi i wnioski przed wydaniem decyzji, w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Koninie, plac Wolności 1, pok. 20, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Maksymilian Sypniewski
Data wytworzenia: 2008-10-13
Data udostępnienia: 2008-10-13 00:00:00
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 3286397
© 2003-2023 Urząd Miejski w Koninie,