Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Archiwum ogłoszeń urbanistyki i architektury

30-08-2016 r.

OGŁOSZENIE

 o przyjęciu i opublikowaniu dokumentów z zakresu planowania przestrzennego:

  • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla wybranych obszarów, między ulicą Zofii Urbanowskiej, Juliusza Słowackiego i Wojska Polskiego,
  • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina Pątnów – Janów,
  • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w rejonie ul. Gajowej, Przemysłowej i Marantowskiej,
  • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w rejonie ulic Poznańskiej i Trasy Bursztynowej.

         Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o cenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) zawiadamiam o przyjęciu:

  • uchwały nr 206 Rady Miasta Konina z dnia 28 października 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla wybranych obszarów, między ulicą Zofii Urbanowskiej, Juliusza Słowackiego i Wojska Polskiego, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 grudnia 2015 r., poz. 7876;
  • uchwały nr 207 Rady Miasta Konina z dnia 28 października 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina Pątnów - Janów, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 grudnia 2015 r., poz. 7877;
  • uchwały nr 265 Rady Miasta Konina z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w rejonie ul. Gajowej, Przemysłowej i Marantowskiej, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 marca 2016 r., poz. 1832;
  • uchwały nr 338 Rady Miasta Konina z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w rejonie ulic Poznańskiej i Trasy Bursztynowej, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 sierpnia 2016 r., poz. 5051.

            Informuję o możliwości zapoznania się z treścią wyżej wymienionych miejscowych planów wraz z uzasadnieniem i podsumowaniem, o których mowa w art. 43 powyższej ustawy, na stronie internetowej www.bip.konin.eu oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego, Plac Wolności l (pokój nr 19) od poniedziałku do piątku w godz. 730 do 1530.

 

                                                                                                 Prezydent Miasta Konina

                                                                                          Józef Nowicki
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Informacja wytworzona przez: Małgorzata Sztuba
Data wytworzenia: 2016-08-30
Data udostępnienia: 2016-08-30 12:06:50
Data ostatniej modyfikacji: 2016-08-30 12:06:50
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 5007733
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,